RoHS/Reach
Statement

  用SK字符表示横柄滑动开关,本开关是底脚板朝下,而胶柄或铁柄作左右横向移动,用在低电压(50V),低电流(0.5A)电路中,品种规格有上百款,有单刀单掷,单刀多掷,多刀多掷形式,供工程技术
人员选用,开关质优寿命长,用于各类电子仪器,玩具,日用电器等

产 品 编 号 说 明
           
 
SK-12D01
 
SK-12D02
 
SK-12D04
           
 
SK-12F01
 
SK-12F02
 
SK-12F03
           
 
SK-12F04
 
SK-12F05
 
SK-12F06
           
 
SK-12F07
 
SK-12F08
 
SK-12F09
           
 
SK-12F10
 
SK-12F12
 
SK-12F13
           
江苏快3智能推荐